پرشر ساتر SAUTER میکروسوییچی 20 بار

35,000,000  29,000,000 

پرشر مارک ساتر آلمان

فشار قابل تنظیم تا 20 بار ON/OFF

میکروسوییچی

WhatsApp chat