پرشر ساتر SAUTER میکروسوییچی 20 بار

123 

پرشر مارک ساتر آلمان

فشار قابل تنظیم تا 20 بار ON/OFF

میکروسوییچی

WhatsApp chat