پرشرگاز دانگز مدل GW__A4

123 

پرشر دانگز هوا و گاز GW50A4

قابل تنظیم 5 تا 50 میلی بار

 

پاک کردن
WhatsApp chat