پتانسیومتر 135 اهم

750,000 

پتانسیومتر 135 اهم بابت تست دستی موتورهای هانیول در تابلو برق دیگ های بخار

WhatsApp chat