واشرمنهول، مددور و هندهول

123 

واشر هندهول برای دریچه هندهول اندازه های استاندارد:

42*32

40*30

16.5*16.5

10*8

10*7

پاک کردن
WhatsApp chat