لول جیوه ای

123 

دامنه عملکرد لول سوئیچ تیپ LS 12 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که 12 آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.لول سوئیچ تیپ LS 12 در فشار کاری 1″ و سایز اتصال دنده ای سایز 16 bar 2 دمای کاری NPT 20°C 428 یا DIN اساس استانداردهای °F ANSI یا تولید می شود. از لول سوئیچ تیپ LS 12،برای تجهیز در دیگهای بخار، دی اریتور، منابع تحت فشار مخازن کندانس و … استفاده می شود. ،مخازن آب .

پاک کردن
WhatsApp chat