فلوسوییچ FS16-02 عیوض تکنیک

123 

دامنه عملکرد :

فلوسوئیچ تیپ FS-16-02 جهت سوئیچ دادن در خطوط مایعات مورد استفاده قرار می گیرد.فلو سوئیچ تیپ FS 16-02 در فشار نامی PN16 و اتصال دنده ای و دمای کاری ۱۵۰°C یا ۳۰۲° F تولید می شود.از فلو سوئیچ تیپ FS 16-02 در خطوط لوله سیستمهای حرارتی و برودتی، خطوط لوله سیستمهای آبرسانی ، مولد سیستمهای برودتی، خروجی چیلرهای برودتی و … استفاده می شود.

WhatsApp chat