فلوسوییچ FS16-01 عیوض تکنیک

123 

دامنه عملکرد :

فلوسوئیچ تیپ FS-16-01 جهت سوئیچ دادن در خطوط مایعات مورد استفاده قرار می گیرد.فلو سوئیچ تیپ FS 16-01 در فشار نامی PN16 و اتصال دنده ای و دمای کاری ۱۰۰°C یا ۲۱۲° F تولید می شود.از فلو سوئیچ تیپ FS 16-01 در خطوط لوله سیستمهای حرارتی و برودتی، خطوط لوله سیستمهای آبرسانی ، مولد سیستمهای برودتی، خروجی چیلرهای برودتی و … استفاده می شود.

WhatsApp chat