فشارشکن دنده بخار عیوض تکنیک

123 

شیرفشارشکن بخار مارک عیوض تکنیک

سایز های ورودی از “1/2 تا “1

جنس بدنه چدن

مناسب برای فشار ورودی تا 10 بار ورود

فشار خروجی نسبت به فنز های مختلف قابل تنظیم می باشد:

فنر طوسی: 0.14 تا 1.7 بار

فنر سبز: 1.4 تا 4 بار

فنر نارنجی: 3.5 تا 8.6 بار

دارای یک سال گارانتی عیوض تکنیک

 

 

پاک کردن
WhatsApp chat