سیستم جرقه زن مشعل کامل

123 

سیستم جرقه زن مورد استفاده در مشعل های صنعتی بابت روشن کردن شعله اولیه مشعل.

WhatsApp chat