سوییچ MS 15 عیوض تکنیک

123 

سوییچ MS15 مناسب برای لول آبنما مغناطیسی که با بالا و پایین رفتن فلوتر داخل آبنما سوییچ ها عمل کرده و سیگنال مورد نیاز ارسال میشود.

WhatsApp chat