سنسور K و PT100

123 

سنسور های K و PT100 سنسور های حراراتی هستند که با سیم های مخصوص به ترموستات های دیجیتال نصب شده و نسبت به تغییر حرارت مقاومت ها تغییر می کند.

WhatsApp chat