رگلاتور گاز مدنوس R101/DN50

123 

رگلاتورگاز مدنوس آلمان

دارای فشار ورودی تا 8 بار

فشار خروجی تا 500 میلی بار

دبی: در سایز “2 تا 3400m3/h

در سایز های مختلف

توضیح:رگلاتور های گاز مدنوس آلمان در فشار ورودی 8 تا 20 بار تولید می شوند

جهت دیدن کاتالوگ ها به سایت مدنوس مراجعه فرمایید:

www.medenus.de

 

WhatsApp chat