رله تاکومتر EBC دیجیتال SB125

رله تاکومتر SB125 زمان: 30 ثانیه

11 پایه

ولتاژ 220V AC

WhatsApp chat