خلاء شکن VB Type 15-01

123 

دامنه عملکرد :

خلاء شکن VB Type 15-01 جهت از بین بردن خلاء به وجود آمده در سیستم و جلوگیری از تغییر حالت فیزیکی سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. خلاء شکن VB Type 15-01 در فشار نامی PN25 و اتصال دنده ای BSP  یا NPT  سایز ۱/۲” و دمای کاری ۴۰۰°C تولید می شود .

WhatsApp chat