ترانس جرقه ترافو دووایر

123 

ترانس جرقه ترافو ایران

عملکرد:

ترانسهای جرقه زن ولتاژ را بالا برده و آمپر را پایین می آورند، ولتاژ بالا از طریق وایر و سرشمع به شمع های جرقه زن وصل شده و با جرقه زدن باعث روشن شدن مشعل می شوند.

ترانسهای تک وایر ها برای مشعل های گاز سوز و دووایر ها برای مشعل های دوگانه سوز یا مشعل های گازوییلی کاربرد دارد.

WhatsApp chat