بالانسر ماداس “3 فلنچی

123 

بالانسر یا رگلاتور فشار پایین مخصوص خط گاز طبیعی.

مارک ماداس ایتالیا

فشار ورودی تا 1 بار

فشار خروجی تا 180 میلی بار

WhatsApp chat