سوپاپ اطمینان دو فنره اشتعال اراک 10 بار

123 

فروشگاه اینترنتی بسته کالا

سوپاپ اطمینان اشتعال اراک دوفنره

سایزهای ورودی از “21/2 تا “5

سایز روی بدنه: “11/2 سایز های ورود و خروج: “3*”21/2

سایز روی بدنه: “2 سایز های ورود و خروج: “4*”3

سایز روی بدنه: “21/2 سایز های ورود و خروج: “5*”4

سایز روی بدنه: “21/2 سایز های ورود و خروج: “6*”5

دارای یک سال گارانتی اشتعال اراک

نوع آببندی: تفلون

پاک کردن
WhatsApp chat